Znaleziono 2 artykuły

Piotr Zapadka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Instrumenty finansowe notowane na rynku ‘Catalyst’ – wybrane zagadnienia prawne Piotr Zapadka s. 129-145
Komitet Stabilności Finansowej jako kluczowy element polskiego systemu bezpieczeństwa finansowego Piotr Zapadka s. 157-172