Znaleziono 2 artykuły

Piotr Zaporowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy przedsiębiorcą może być osoba fizyczna niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych? Piotr Zaporowski s. 37-45
Czy dopuszczalne jest powstanie nienazwanej spółki cywilnej? Piotr Zaporowski s. 85-94