Znaleziono 3 artykuły

Katarzyna Zawadka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od X Plenum do politycznej klęski. Tematyka PZPR na antenie Radia Lublin w 1989 roku Katarzyna Zawadka s. 137-149
Tworzenie nowej rzeczywistości : praca wydziału propagandy KW PZPR w Lublinie 1948-1956 Katarzyna Zawadka s. 181-193
Ogólnopolska konferencja „Elity komunistyczne w Polsce”, Lublin 19–20 września 2013 r. Katarzyna Zawadka s. 331-333