Znaleziono 1 artykuł

Iwona Zdonek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie i rola interesariuszy w zarządzaniu projektami Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Seweryn Spałek Iwona Zdonek s. 29-37