Znaleziono 19 artykułów

Anna Ziemlewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Noty Anna Ziemlewska s. 141-148
Noty Anna Ziemlewska s. 153-162
Noty Anna Ziemlewska s. 189-196
Noty Anna Ziemlewska s. 205-214
Noty Anna Ziemlewska s. 207-214
Sprawozdanie z posiedzenia Sekcji Historycznej To-Mi-To Anna Ziemlewska s. 221-226
Noty Piotr Oliński Anna Ziemlewska s. 231-234
Noty Anna Ziemlewska s. 241-252
Henryk Stroband (1548-1609) - burmistrz toruński. W czterechsetna rocznicę śmierci, red. Krzysztof Mikulski, wyd. adam Marszalek (seria Biblioteka ToMiTo), Toruń 2010, ss. 104 Anna Ziemlewska s. 261
Cmentarz św. Jakuba i inne chrzescijańskie cmentarze nowomiejskie, red. Krzysztof mikulski, wyd. Adam Marszałek, Towarzystwo Miłośników Torunia, toruń 2010, ss 72: Magdalena Niedzielska, Cmentarz żydowski, wyd. Adam Marszalek, Towarzystwo Miłośników Torunia, Toruń 2010, ss. 80 Anna Ziemlewska s. 262-263
Aleksandra kortas, "Befestige Kneipe". Toruńskie lokale gastronomiczne i hotele w XIX i na poczatku XX wieku w świetle ksiąg adresowych lokalnej prasy, wyd. Adam Marszałek (seria: Biblioteka ToMiTo), Toruń 2010, ss. 230 Anna Ziemlewska s. 263-264
Krzysztof Mastykarz, Czas wolny i rozrywka w Toruniu, Chełmnie, Grudziądzu i Brodnicy w XIV-XVI wieku, wyd. Adam Marszałek (seria: Biblioteka ToMiTo), Toruń 2010, ss. 296 Anna Ziemlewska s. 263
    Zacytuj
  • Udostępnij
Piotr Kowalski, Rynek Staromiejski w Toruniu i jego mieszkańcy w XIX w. Zagadnienia socjotopografii, wyd. Adam Marszałek (seria: Biblioteka ToMiTo), Torun 2010, ss. 182 Anna Ziemlewska s. 264
    Zacytuj
  • Udostępnij
Dzieje i skarby koscioła świętojakubskiego w Toruniu, red. Katarzyna Kluczwajd, wyd Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2010, ss. 432 Anna Ziemlewska s. 264-265
Księga pamiątkowa 150-lecia Muzeum Okręgowego w Toruniu. 1861-2011, red. Krzysztof mikulski, Emanuel okoń, wyd. Muzeum Okręgowego w Toruniu, Toruń 2011, ss. 384 : 150 lat Muzeum Okręgowego w Toruniu. 1861-2011. Katalog wystawy, red. Anna Ziemlewska, wyd. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu, Toruń 2011, ss. 264 Anna Ziemlewska s. 265-266
Noty Anna Ziemlewska s. 273-280
"Ryga w Rzeczpospolitej polsko-litewskiej w latach 1581-1621", Anna Ziemlewska, Toruń 2008 : [recenzja] Mariusz Balcerek Anna Ziemlewska (aut. dzieła rec.) s. 275-280
Noty Anna Ziemlewska s. 275-280
Noty Piotr Oliński Anna Ziemlewska s. 301-307