Znaleziono 1 artykuł

Roman Zilinko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyczynek do ikonografii cyklów niedziel Pięćdziesiątnicy w ukraińskich ikonostasach drugiej połowy XVII - pierwszej połowy XVIII wieku Roman Zilinko s. 251-267