Znaleziono 4 artykuły

Izabela Zimoch-Piaskowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Organizacja kształcenia na poziomie średnim w szkołach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Częstochowie w latach 1948–1956 Izabela Zimoch-Piaskowska s. 375-399
Prywatne średnie szkolnictwo ogólnokształcące w Częstochowie w latach 1945–1947 Izabela Zimoch-Piaskowska s. 465-482
Efektywność nauczania w liceach ogólnokształcących w Częstochowie w latach 1948–1961 Izabela Zimoch-Piaskowska s. 491-517
Działalność Związku Młodzieży Socjalistycznej w liceach ogólnokształcących w Częstochowie Izabela Zimoch-Piaskowska s. 533-546