Znaleziono 16 artykułów

Igor Znaczko-Jaworski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jędrzej Śniadecki a Petersburska Akademia Nauk Igor Znaczko-Jaworski s. 47-59
"Chimiczeskaja łaboratorija M. W. Łomonosowa. Chimija w Pietierbugskoj Akadiemii Nauk wo 2-j połowinie XVII w.", N. M. Raskin, Moskwa-Leningrad 1962 : [recenzja] Igor Znaczko-Jaworski N. M. Raskin (aut. dzieła rec.) s. 116-121
"Oczerki istorii wiażuszczich wieszczestw ot driewniejszich wriemien do sieriediny XIX w.", I. L. Znaczko-Jaworski, Leningrad 1963 : [recenzja] Igor Znaczko-Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 126-127
Doświadczalny kierunek badań w historii nauki i techniki na VIII Zjeździe Mendelejewowskim Igor Znaczko-Jaworski s. 156-159
"Oczerki po istorii kirpicznogo proizwodstwa w Rossii, X - naczała XX wiekow", J. N. Czerniak, Moskwa 1957 : [recenzja] Igor Znaczko-Jaworski J. N. Czerniak (aut. dzieła rec.) s. 203-205
Z historii odkrycia sztucznego cementu hydraulicznego Igor Znaczko-Jaworski s. 205-223
O współdziałaniu różnych nauk w badaniach nad historią nauki, techniki i kultury materialnej Igor Znaczko-Jaworski s. 249-265
"Istorija chimiczeskich promysłow i chimiczeskoj promyszlennosti Rossi do konca XIX wieka", t. I, II, III, IV, V, P. M. Łukjanow, Moskwa 1948, 1949, 1951, 1955, 1961 : [recenzja] Igor Znaczko-Jaworski P. M. Łukjanow (aut. dzieła rec.) s. 353-356
"Oczerki istorii wiażuszczych wieszczestw ot driewniejszych wriemion do sieriediny XIX w.", I. L. Znaczko-Jaworskij, Moskwa-Leningrad 1963 : [recenzja] Hanna Jędrzejewska Igor Znaczko-Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 364-369
Badania doświadczalne nad starożytnymi zaprawami budowlanymi i materiałami wiążącymi Igor Znaczko-Jaworski s. 377-407
Jegor Gierasimowicz Czelidze - izobrietatiel cemienta", I. L. Znaczko-Jaworski, Tbilisi 1967 : [recenzja] Jerzy Górewicz Igor Znaczko-Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 381-382
Antoine Raucourt de Charleville - kontynuator prac L. J. Vicata w Rosji. Z historii rosyjsko-francuskich kontaktów naukowych Igor Znaczko-Jaworski s. 583-605
Rola materiału w rozwoju techniki : rozważania wstępne Igor Znaczko-Jaworski s. 685-689
"Istorija chimiczeskich promysłow i chimiczeskoj promyszlennosti Rossii", T. 6: "Elektrochimiczeskaja promyszlennost", P. M. Łukjanow, Moskwa 1965 : [recenzja] Igor Znaczko-Jaworski P. M. Łukjanow (aut. dzieła rec.) s. 693-697
Ponownie w sprawie westu Igor Znaczko-Jaworski s. 781
Jeszcze w sprawie westu : na marginesie artykułu I. Znaczko-Jaworskiego Kazimierz Sarnecki Igor Znaczko-Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 799-804