Znaleziono 5 artykułów

Zbigniew Zontek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola doradztwa w kształtowaniu innowacji w turystyce Zbigniew Zontek s. 106-120
Konkurencja przedsiębiorstw turystycznych czynnikiem rozwoju regionów turystycznych Ewa Lipianin-Zontek Irena Szewczyk Zbigniew Zontek s. 169-177
Zachowania konsumentów czynnikiem warunkującym strategie przedsiębiorstw turystycznych Zbigniew Zontek s. 307-315
Kreowanie produktów i usług turystycznych na szlakach papieskich Ewa Lipianin-Zontek Zbigniew Zontek s. 447-453
Dyfuzja innowacji w sektorze usług turystycznych : podejście popytowe Ewa Lipianin-Zontek Zbigniew Zontek s. 563-574