Znaleziono 1 artykuł

K. Zoumboulakis

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Aspects of connecting poleis and ethne in Ancient Greece (The Idea of European Community in History. Conference Proceedings, vol. II)”, wyd. K. Buraselis, K. Zoumboulakis, Athens 2003 : [recenzja] Jacek Rzepka K. Buraselis (aut. dzieła rec.) K. Zoumboulakis (aut. dzieła rec.) s. 261-264