Znaleziono 4 artykuły

Jan Zwolak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemiany struktury agrarnej w indywidualnym rolnictwie Jan Zwolak s. 149-159
Zmiany w technikach wytwarzania gospodarstw rodzinnych prowadzących rachunkowość rolną w 1990 i 1991 roku : w makroregionie środkowowschodnim Jan Zwolak s. 323-331
Struktura nakładów materialnych oraz izokwanty i krańcowe stopy substytucji w gospodarstwach rodzinnych do 7 ha i 10 i więcej ha prowadzących rachunkowość rolną w 1990 i 1991 roku : w makroregionie środkowowschodnim Jan Zwolak s. 333-345
Możliwość wzrostu dochodu jako warunek wzrostu majątku produkcyjnego w gospodarstwach rodzinnych Jan Zwolak s. 451-459