Tytuł Cieszyński Almanach Pedagogiczny
ISSN 2300-3006
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Cieszyński Almanach Pedagogiczny
2012, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Urszula Szuścik s. 7-8
Tożsamość pedagogiki – tradycja, współczesność, nowa tożsamość? Tadeusz Lewowicki s. 11-24
Reformatorzy górnośląskiego szkolnictwa elementarnego w wieku XVIII i XIX Wiesława Korzeniowska s. 25-35
Spór o model gimnazjum w XIX-wiecznej niemieckiej myśli pedagogicznej Jolanta Kwiatek s. 36-62
Cieszyn – ośrodkiem kształcenia nauczyciela : (szkic historyczny) Danuta Kocurek s. 63-78
Rozwój opieki przedszkolnej w Katowicach w okresie 20-lecia międzywojennego Joanna Lusek s. 79-97
Działalność zakonna w zakresie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży w okresie międzywojennym i w nowej rzeczywistości kształtującej się Polski Ludowej Tomasz Żołna s. 98-115
Środowisko filozoficzne wobec kształcenia humanistycznego w II Rzeczypospolitej Aleksander Kwiatek s. 116-134
Sebastiana Petrycego filozofia wychowania Krzysztof Śleziński s. 135-153
Wielokulturowość cieszyńskiego pogranicza w aspekcie XIX-wiecznego imiennictwa Izabela Łuc s. 154-165
Teatr czeski w Cieszynie (1891-2011) : zmienna obecność Mirosława Pindór s. 166-190
Rola historii i teorii sztuki jako przedmiotu w procesie edukacji artystycznej Aleksandra Giełdoń-Paszek s. 191-203
The Angel in the Brain : Notes towards an intelligence of feeling Malcolm Ross s. 204-212
"Sztuka bycia człowiekiem : wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia : artykuły, eseje, wspomnienia, notatki, szkice", red. B. Dymara, B. Cholewa-Gałuszka, E. Kochanowska, Kraków 2011 : [recenzja] Maria Kocur B. Cholewa-Gałuszka (aut. dzieła rec.) B. Dymara (aut. dzieła rec.) E. Kochanowska (aut. dzieła rec.) s. 215-216
Kronika naukowa (2010 Urszula Szuścik s. 219-220
Noty o autorach s. 221-222
Indeks osobowy s. 223-230