Znaleziono 1 artykuł

Ann Banfield

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Styl narracyjny a gramatyka mowy niezależnej i zależnej Ann Banfield Przemysław Czapliński (tłum.) s. 265-312