Znaleziono 3 artykuły

Katarzyna Biełuszko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka cenowa polskich hoteli ekskluzywnych w elektronicznych kanałach dystrybucji usług hotelarskich Katarzyna Biełuszko s. 21-36
Customer Ratings as a Tool for the Information Asymmetry Reduction in the Hospitality Market Katarzyna Biełuszko s. 25-37
Zarządzanie rozwojem regionu a grupy interesu Katarzyna Biełuszko Joanna Kizielewicz s. 148-161