Znaleziono 5 artykułów

Aleksandra Grobelna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Extraversion and its Importance in the Hospitality Workplace : Analyzing the Selected Job Outcomes Aleksandra Grobelna s. 105-124
Autonomia w procesie pracy i jej znaczenie dla doskonalenia relacji usługowych w hotelarstwie Aleksandra Grobelna s. 183-207
Doświadczenie pracy i jego znaczenie dla kształtowania postaw przyszłych kadr obsługi ruchu turystycznego Aleksandra Grobelna s. 343-359
Kultura obsługi jako czynnik konkurencyjności zakładów hotelarskich na współczesnym rynku Aleksandra Grobelna s. 365-378
Błędy w procesie świadczenia usług hotelarskich a strategie naprawcze Aleksandra Grobelna s. 395-410