Znaleziono 1 artykuł

Martyna Bucholc

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Użycie bezzałogowych aparatów latających w sytuacji konfliktu zbrojnego: wybrane aspekty z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego Martyna Bucholc s. 169-181