Znaleziono 4 artykuły

Piotr Dobrowolski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zwrot polityczny? Piotr Dobrowolski s. 7-9
Narracje pamięci Piotr Dobrowolski s. 7-9
Szary pył słów : projekt performatywnego odbioru w twórczości Samuela Becketta Piotr Dobrowolski s. 186, 65-81
"Władza i społeczności lokalne w procesie przeobrażeń ustrojowych", praca zbiorowa pod red. Piotra Dobrowolskiego, Katowice 1994 : [recenzja] Marek Chmaj Marek Żmigrodzki Piotr Dobrowolski (aut. dzieła rec.) s. 339-342