Znaleziono 3 artykuły

Iwona Escher

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zachowania młodych polskich konsumentów na rynku żywności ekologicznej Iwona Escher Joanna Petrykowska s. 23-37
Cyfrowe wykluczenie polskich seniorów jako bariera w realizacji badań marketingowych prowadzonych w Polsce Iwona Escher s. 117-134
Wyróżniki marketingowego lub rynkowego zorientowania w przedsiębiorstwach prowadzących działalność usługową na terenie Polski Iwona Escher s. 241-251