Znaleziono 2 artykuły

Arkadiusz Jankowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ audytu sprawozdań finansowych na wartość przedsiębiorstw oszacowaną przy użyciu metody porównań rynkowych Arkadiusz Jankowski Piotr Szczypa s. 253-263
Wycena według wartości godziwej jako odpowiedź na wyzwania współczesnej rachunkowości Arkadiusz Jankowski s. 399-408