Znaleziono 4 artykuły

Piotr Szczypa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarządzanie finansami w ochronie środowiska na przykładzie gminy Kołbaskowo Piotr Szczypa s. 223-231
Budżetowanie kosztów i wydatków działalności proekologicznej przedsiębiorstwa jako przejaw innowacyjności Piotr Szczypa s. 227-235
Wpływ audytu sprawozdań finansowych na wartość przedsiębiorstw oszacowaną przy użyciu metody porównań rynkowych Arkadiusz Jankowski Piotr Szczypa s. 253-263
Informacje ekologiczne a inwestorzy giełdowi Adam Lulek Piotr Szczypa s. 347-355