Znaleziono 5 artykułów

Kazimierz Krupa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane spin out Uniwersytetu Otago : (zarys problematyki) Kazimierz Krupa s. 83-90
Information society : selected aspects Kazimierz Krupa s. 204-208
Nowe koncepcje zarządzania : wybrane narzędzia Kazimierz Krupa s. 209-214
Złożona i wieloaspektowa natura wiedzy oraz rola najlepszych praktyk : wybrane poglądy Kazimierz Krupa s. 282-289
Informacje dziedzinowych portali zasadniczym źródłem wiedzy : charakterystyka wybranych narzędzi Kazimierz Krupa s. 290-298