Znaleziono 3 artykuły

Grzegorz Mania

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ochrona przed stalkingiem w prawie polskim Grzegorz Mania Michalina Szafrańska s. 85-97
Glosa do orzeczenia SN z dnia 11 marca 2008, II CSK 539/07 Grzegorz Mania Maciej Zackiewicz s. 101-110
Polish copyright contract law and its current development : from license towards lease Ewa Laskowska Grzegorz Mania s. 189-197