Znaleziono 2 artykuły

Piotr Matyjasiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metodyka waloryzacji przyrodniczej : część I: Zastosowania w ochronie przyrody Piotr Matyjasiak s. 55-77
Metodyka waloryzacji przyrodniczej : część II: Zastosowania w praktyce ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko Piotr Matyjasiak s. 75-96