Znaleziono 1 artykuł

Wiktoria Michalczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара (работы, услуги) как один из видов специального деликта Wiktoria Michalczuk s. 143-149