Znaleziono 3 artykuły

Małgorzata Moras

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ordynacja karnoprocesowa Józefa II na tle przemian procesu inkwizycyjnego w monarchii habsburskiej w XVIII wieku Małgorzata Moras s. 97-113
Reformy Józefa II (1780-1790) a rządy prawa Małgorzata Moras s. 131-149
Horyzontalna klauzula społeczna w świetle nowych regulacji prawnych w zamówieniach publicznych Małgorzata Moras s. 323-339