Znaleziono 19 artykułów

Stanisłąw Nabywaniec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Plany józefińskiej regulacji parafii w greckokatolickiej diecezji przemyskiej Stanisław Nabywaniec s. 73-97
Łemkowszczyzna i Łemkowie w świetle badań i opinii Stanisław Nabywaniec s. 85-114
Niektóre formy działalności duszpasterskiej duchowieństwa greckokatolickiego diecezji przemyskiej w okresie międzyrozbiorowym Stanisław Nabywaniec s. 101-122
Świątynie parafii Kolbuszowa w świetle akt wizytacyjnych z 1764 r. Stanisław Nabywaniec Sławomir Zych s. 117-128
Żydzi i wyznaniowa gmina żydowska we Frysztaku do wybuchu II wojny światowej Stanisław Nabywaniec Krzysztof Szopa s. 131-143
Książę Jerzy Ignacy Lubomirski (1687-1753) i jego fundacje pobożne Stanisław Nabywaniec Sławomir Zych s. 139-148
Antoni Angełłowicz i Michał Lewicki, pierwsi greckokatoliccy metropolici halicko-lwowscy Stanisław Nabywaniec s. 139-157
Antykatolicka i antypolska argumentacja uczestników synodu lwowskiego w 1946 r. Stanisław Nabywaniec s. 181-190
Naukowy sukces ks. dr. hab. Sławomira Zabraniaka Stanisłąw Nabywaniec s. 189-192
Piętnastolecie diecezji rzeszowskiej w kontekście roli diecezji w życiu Kościoła i narodu : refleksja historyczna Stanisław Nabywaniec s. 207-220
Patrocina świętego Wojciecha w metropolii lwowskiej od XIV do XX wieku Stanisław Nabywaniec s. 223-252
"Istituzioni di diritto canonico delle Chiese catto- liche ońentali. Strutture ecclesiali nel CCEO", Dimitros Salachas, Roma-Bologna 1993 : [recenzja] Stanisław Nabywaniec Dimitros Salachas (aut. dzieła rec.) s. 233-235
"Cerkwa w rujni. Zahybel Ukrajnśkych cerkow peremyśkoj eparchij", O. W. Iwanusiw, Ontario 1987 : [recenzja] Stanisław Nabywaniec O. W. Iwanusiw (aut. dzieła rec.) s. 243-248
Kościół greckokatolicki oraz kościoły i wspólnoty prawosławne na Ukrainie po 1990 r. Mieczysław Lignowski Stanisław Nabywaniec s. 247-261
"Schematyzm Diecezji Kamieniecko-Podolskiej", Kamieniec Podolski 1994 : [recenzja] Mieczysław Lignowski Stanisław Nabywaniec s. 249-255
Korzenie i dziedzictwo chrześcijańskie na Podkarpaciu Stanisław Nabywaniec s. 291-300
Sursum corda : historia Krzyża Jubileuszowego na Giewoncie Stanisław Nabywaniec Tomasz Rut s. 307-322
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Gorzka prawda : zbrodniczość OUN-UPA : spowiedź Ukraińca", Wiktor Poliszczuk, Toronto-Warszawa-Kijów 1995 : [recenzja] Stanisław Nabywaniec Wiktor Poliszczuk s. 311-326
"Lokalne społeczności parafialne w Rzeszowie : studium socjologiczno-pastoralne", Witold Jedynak, Rzeszów 2012 : [recenzja] Stanisław Nabywaniec Witold Jedynak (aut. dzieła rec.) s. 431-438