Znaleziono 1 artykuł

Tomasz Rudowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Samoświadomość, ekstrawersja i neurotyzm a percepcja dzieła plastycznego Jarosław Jastrzębski Tomasz Rudowski Zbigniew Zaborowski Sławomir Ślaski s. 63-74