Znaleziono 10 artykułów

Leon Siwecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
John Paul II' idea of Trynitarian Ecclesiology Leon Siwecki s. 59-74
La storicità della dottrina cristiana alla luce del Consilio Vaticano II Leon Siwecki s. 75-94
Sensus fidei jako dar Ducha Świętego dla Kościoła Leon Siwecki s. 79-98
Eklezjalny wymiar rodziny w świetle nauczania Jana Pawła II Leon Siwecki s. 99-110
Lo sviluppo del dogma secondo Edouard Dhanis Leon Siwecki s. 153-172
Z refleksji nad pryncypium Kościoła lokalnego Leon Siwecki s. 177-192
Z refleksji nad katolickością Kościoła Leon Siwecki s. 229-247
"Kościoły i obrządki wschodnie. Sanktuaria - Skarby kultury", Józef Krasiński, Sandomierz 2012: [recenzja] Leon Siwecki Józef Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 234-240
"L'esistenza come dramma. L'uomo nella filosofia della speranza di Józef Tischner", Jacek Marchewka, Romae 2011 : [recenzja] Leon Siwecki Jacek Marchewka (aut. dzieła rec.) s. 257-261
Udział Maryi w fazie przygotowawczej odkupienia w nauczaniu Jana Pawła II Leon Siwecki s. 387-402