Znaleziono 1 artykuł

Jan Szarek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Prawo kanoniczne w okresie odnowy soborowej. Podręcznik dla duchowieństwa", T. 1, Edward Sztafrowski, Warszawa 1976 : [recenzja] Jan Szarek Edward Sztafrowski (aut. dzieła rec.) s. 226-232