Znaleziono 15 artykułów

Sylwia Twardo

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Central Qualifying Commission on the Beginning of a New Term of Office Stefan Ślopek Sylwia Twardo (tłum.) s. 3-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
State and trends of development of mathematical sciences Bogdan Bojarski Sylwia Twardo (tłum.) s. 3-13
  Zacytuj
 • Udostępnij
The activities of the Central Qualifying Commission for Scientific Staff at the Cabinet from 1979 till 1983 Witold Czachórski Sylwia Twardo (tłum.) s. 7-28
  Zacytuj
 • Udostępnij
Biological sciences : present state and trends of development Adam Urbanek Sylwia Twardo (tłum.) s. 13-28
  Zacytuj
 • Udostępnij
The Open University in Poland : ideas for its organization and curriculum Janusz Górski Sylwia Twardo (tłum.) s. 49-60
  Zacytuj
 • Udostępnij
Present achievements in studies on utilization of living resources of Antarctica Stanisław Rakusa-Suszczewski Sylwia Twardo (tłum.) s. 69-72
  Zacytuj
 • Udostępnij
Earth sciences in Polish polar research : (fifty years of Polish polar research 1932-1982) Krzysztof Birkenmajer Sylwia Twardo (tłum.) s. 71-87
  Zacytuj
 • Udostępnij
Social determinants of the development of the Polish language in People's Poland Władysław Lubaś Sylwia Twardo (tłum.) s. 81-90
  Zacytuj
 • Udostępnij
The Institute of State and Law PAS (1956-1983) Adam Łopatka Sylwia Twardo (tłum.) s. 88-96
  Zacytuj
 • Udostępnij
The role and tasks of the Polish Free University Association (PFUA) on its 25th anniversary Tadeusz Przeciszewski Sylwia Twardo (tłum.) s. 89-96
  Zacytuj
 • Udostępnij
The Congress of Culture of the Polish Language (Szczecin, December 7-8, 1984) Stanisław Dubisz Sylwia Twardo (tłum.) s. 91-94
  Zacytuj
 • Udostępnij
The state and prospects of Polish polar research Sylwia Twardo (tłum.) s. 99-115
  Zacytuj
 • Udostępnij
The present state of ergonomics in Poland and the trends of its development Andrzej Józefik Sylwia Twardo (tłum.) s. 99-105
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zapinki oczkowate serii pruskiej z terenu północno-wschodniego Mazowsza Sylwia Twardo s. 165-247
1983 awards of the Scientific Secretary of the Polish Academy of Sciences Hanna R. Tucholska-Lanisko Sylwia Twardo (tłum.) s. 171-178
  Zacytuj
 • Udostępnij