Znaleziono 3 artykuły

Artur Zacniewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza algorytmów syntezy mowy na potrzeby zastosowania w urządzeniu przenośnym Marcin Kleinszmidt Joanna Zacniewska Artur Zacniewski Radosław Zdunek s. 35-43
Badania szybkości i skuteczności metod syntezy mowy na potrzeby zastosowania w urządzeniu przenośnym Marcin Kleinszmidt Artur Zacniewski Radosław Zdunek s. 43-51
Web-Based API as a Tool in Teaching Computer Vision Concepts Artur Zacniewski s. 297-304