Znaleziono 5 artykułów

Beata Zatwarnicka-Madura

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Typy kobiecości : konsekwencje dla działań marketingowych Beata Zatwarnicka-Madura s. 112-117
Marketing skierowany do kobiet a kolor różowy Beata Zatwarnicka-Madura s. 165-172
Wybrane aspekty ochrony środowiska a postawy konsumentów Beata Zatwarnicka-Madura s. 287-297
Wizerunek kobiet w przekazach medialnych o charakterze informacyjnym Beata Zatwarnicka-Madura s. 413-421
Równość płci w aspekcie społeczno-ekonomicznym w Unii Europejskiej Beata Zatwarnicka-Madura s. 511-520