Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jedno z poruszeń w przedmiocie Janusz Sławiński s. 1-5
Tekst użytkowy i tekst literacki w drugiej połowie XIX wieku Zbigniew Jarosiński s. 7-27
Pomiędzy listem a powieścią Małgorzata Czermińska s. 28-49
Nos a łydka : (o powieściowych spisach rzeczy) Danuta Danek s. 50-71
Poetyka współczesnych przepisów kulinarnych Anna Barańczak s. 72-88
"Obszary trzecie" literatury Noemi Madejska s. 89-107
Rubryki porad sercowych Ewa Wiegandt s. 108-127
List, pamiętnik i dziennik w strukturze powieści pozytywistycznej Anna Martuszewska s. 129-147
Przyczynek do przyrodoznawstwa anegdoty Karel Čapek Halina Janaszek-Ivaničková (tłum.) s. 149-167
Dzieje kłótliwej przyjaźni (I) Artur Sandauer s. 169-179
Książki nadesłane. s. 180-181