Znaleziono 6 artykułów

Aleksandra Bulaczek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Relacje pacjent-lekarz w psychiatrii aksjologicznej Antoniego Kępińskiego Aleksandra Bulaczek s. 9-28
Darwinizm a problem zła Michael Ruse Aleksandra Bulaczek (tłum.) s. 23-38
O podobieństwie metod testowania teorii w naukach historycznych i „ścisłych” Keith B. Miller Aleksandra Bulaczek (tłum.) Iwona Kumiszcze (tłum.) Mariola Nahajewska (tłum.) Dariusz Sagan (tłum.) Katarzyna Szot (tłum.) s. 95-103
"Sztuczne zapłodnienie : jeśli nie in vitro, to co?", Katarzyna Sznycel, Kraków 2010 : [recenzja] Aleksandra Bulaczek Katarzyna Sznycel (aut. dzieła rec.) s. 127-131
"Geneza idei religii w ewolucjonizmie Darwina i Spencera", Idzi Benedykt Radziszewski, Lublin 2012 : [recenzja] Aleksandra Bulaczek Idzi Benedykt Radziszewski (aut. dzieła rec.) s. 171-175
"Ludzki Embrion. Czy ma prawo do życia?", Tomasz Krzemiński, Kraków 2011 : [recenzja] Aleksandra Bulaczek Tomasz Krzemiński (aut. dzieła rec.) s. 215-219