Znaleziono 2 artykuły

Katarzyna Szot

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O podobieństwie metod testowania teorii w naukach historycznych i „ścisłych” Keith B. Miller Aleksandra Bulaczek (tłum.) Iwona Kumiszcze (tłum.) Mariola Nahajewska (tłum.) Dariusz Sagan (tłum.) Katarzyna Szot (tłum.) s. 95-103
Od metody naukowej do naturalizmu metodologicznego : ewolucja idei Chelsea Rose Mytyk Harry Lee Poe Bartosz Błaszczak (tłum.) Gerard Dmuch (tłum.) Ewa Komorowska (tłum.) Iwona Kumiszcze (tłum.) Izabela Obłaczyńska (tłum.) Katarzyna Piłka (tłum.) Radosław Plato (tłum.) Marika Poprawska (tłum.) Dariusz Sagan (tłum.) Karolina Stencel (tłum.) Katarzyna Szot (tłum.) Piotr Wróblewski (tłum.) s. 137-151