Znaleziono 9 artykułów

Joanna Gajda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarządzanie wiekiem i jego znaczenie w strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Joanna Gajda s. 23-34
Umiejętność skutecznego komunikowania się w pracy menedżera oświaty Joanna Gajda s. 95-115
Zarządzanie działaniami w aspekcie podnoszenia jakości pracy szkoły Joanna Gajda s. 117-127
Przywództwo determinantą skutecznego zarządzania placówką oświatową Joanna Gajda s. 127-134
Delegowanie uprawnień jako metoda usprawniania zarządzania współczesną szkołą Joanna Gajda s. 129-135
Zarządzanie szkołą przez motywowanie gwarantem podnoszenia jakości pracy Joanna Gajda s. 135-144
Rozwój zawodowy pracownika organizacji elementem warunkującym jego poczucie podmiotowości Seweryn Cichoń Joanna Gajda Adrian Gaudy s. 137-153
Zarządzanie procesami konsumpcji usług edukacyjnych w szkole wyższej Seweryn Cichoń Joanna Gajda s. 141-168
Wiedza jako elementarny zasób organizacji uczącej się Joanna Gajda Adrian Gaudy s. 167-175