Znaleziono 3 artykuły

Aleksandra Hulewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Style komunikacji lekarz - pacjent a motywacja chorego do przestrzegania zaleceń zdrowotnych Aleksandra Hulewska Michał Ziarko s. 33-44
Równa reprezentacja kobiet w mediach? Obecność polityczek w programach publicystycznych TVP – doniesienie wstępne Aleksandra Hulewska s. 180-188
"Interdyscyplinarne studia nad płcią. Od polaryzacji płciowej do depolaryzacji rodzajowej", Aleksandra Hulewska, Aleksandra Jasielska, Michał Ziarko (red.), Poznań 2002 : [recenzja] Joanna Ostrouch-Kowalska Aleksandra Hulewska (aut. dzieła rec.) Aleksandra Jasielska (aut. dzieła rec.) Michał Ziarko (aut. dzieła rec.) s. 234-238