Znaleziono 3 artykuły

Aleksandra Jasielska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skuteczność działań marketingowych wykorzystujących seksualizację wizerunku dziewczynek w promowaniu produktów dla dzieci Aleksandra Jasielska Renata Maksymiuk s. 119-138
Reprezentacja współczesnych modeli emocji w dziełach sztuki Aleksandra Jasielska s. 205-221
"Interdyscyplinarne studia nad płcią. Od polaryzacji płciowej do depolaryzacji rodzajowej", Aleksandra Hulewska, Aleksandra Jasielska, Michał Ziarko (red.), Poznań 2002 : [recenzja] Joanna Ostrouch-Kowalska Aleksandra Hulewska (aut. dzieła rec.) Aleksandra Jasielska (aut. dzieła rec.) Michał Ziarko (aut. dzieła rec.) s. 234-238