Znaleziono 1 artykuł

Joanna Ostrouch-Kowalska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Interdyscyplinarne studia nad płcią. Od polaryzacji płciowej do depolaryzacji rodzajowej", Aleksandra Hulewska, Aleksandra Jasielska, Michał Ziarko (red.), Poznań 2002 : [recenzja] Joanna Ostrouch-Kowalska Aleksandra Hulewska (aut. dzieła rec.) Aleksandra Jasielska (aut. dzieła rec.) Michał Ziarko (aut. dzieła rec.) s. 234-238