Znaleziono 11 artykułów

Aleksandra Kruk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Hans-Dietrich Genscher wobec rozszerzenia Unii Europejskiej Aleksandra Kruk s. 76-81
Bezpieczeństwo i działalność na rzecz rozbrojenia w myśli politycznej Hansa-Dietricha Genschera Aleksandra Kruk s. 113-130
Niemieckie dylematy wobec wojny w Afganistanie Aleksandra Kruk s. 229-241
Austria wobec procesu integracji europejskiej Aleksandra Kruk s. 239-249
Francuskie reakcje wobec problemu zjednoczenia Niemiec po II wojnie światowej Aleksandra Kruk s. 275-290
Liberałowie w Parlamencie Europejskim Aleksandra Kruk s. 301-311
Wolna Partia Demokratyczna (FDP) w Parlamencie Europejskim Aleksandra Kruk s. 355-366
"Hans-Dietrich Genscher w polityce wewnętrznej i zagranicznej RFN w latach 1969–1992", Aleksandra Kruk, Katowice 2010 : [recenzja] Marta Zobeniak Aleksandra Kruk (aut. dzieła rec.) s. 395-397
"Francja i Niemcy w procesie integracji europejskiej w latach 1992–2007", Joanna Ciesielska-Klikowska, Łódź 2017 : [recenzja] Aleksandra Kruk Joanna Ciesielska-Klikowsk (aut. dzieła rec.) s. 449-450
"Przejście do Europy. Historia pewnego początku", Luuk van Middelaar, Warszawa 2011 : [recenzja] Aleksandra Kruk Luuk van Middelaar (aut. dzieła rec.) s. 504-506
"Na szczęście jesteśmy zjednoczeni. Moja europejska droga", Hans-Gert Pöttering, Warszawa 2015 : [recenzja] Aleksandra Kruk Hans-Gert Pöttering s. 511-514