Znaleziono 25 artykułów

E. Morawiec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Człowiek, żwiat rzeczy, Bóg w filozofii Sartre'a", W. Gromczyński, Warszawa 1969 : [recenzja] E. Morawiec W. Gromczyński (aut. dzieła rec.) s. 151-156
"Dialectique et ontologie chez Aristote : a propos d'un livre recent", J. Brunschwig, (1964) : [recenzja] E. Morawiec J. Brunschwig (aut. dzieła rec.) s. 228-230
"Lorigine de la formule >>To Ti Hn Einai<<", P. Courtès, "Rev. des Scien. Phil. et Theol." (1964) : [recenzja] E. Morawiec P. Courtès (aut. dzieła rec.) s. 230-231
"L'Inizio e lo Sviluppo della conoscenza sensibile in Aristotele", P. Consenza, Naples 1960 : [recenzja] E. Morawiec P. Consenza (aut. dzieła rec.) s. 231-232
"La preuve de l'Absoin chez Bradley", J. de Marneife, Paris 1962 : [recenzja] E. Morawiec J. de Marneife (aut. dzieła rec.) s. 232-233
"La doctrine de l'analogie de l'etre d'après Saint Thomas d'Aquin", B. Montaignes, Paris 1963 : [recenzja] E. Morawiec B. Montaignes (aut. dzieła rec.) s. 233-234
"Philosophia prima sive Ontologia", Chr. Wolff, wyddał J. Ecole Hildesheim, 1962 : [recenzja] E. Morawiec Chr. Wolff (aut. dzieła rec.) s. 234-235
Sympozjum filozoficzne poświęcone problemowi poznania E. Morawiec s. 263-295
Problem stosunku filozofii bytu do filozofii Boga : autoreferaty z Sympozjum Filozoficznego z zakresu filozofii Boga M. Jaworski E. Morawiec s. 271
"Hegel et l'hegelianisme", R. Serrean, Paris 1962 : [recenzja] E. Morawiec R. Serrean (aut. dzieła rec.) s. 274
Sprawozdanie z cyklu wykładów "Fenomenologia ewolucji w ujęciu P. Teilharda de Chardin", KUL, 26 i 27 listopada 1965 r. E. Morawiec s. 280-285
Sprawozdanie z posiedzenia naukowego w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie z dnia 2 marca 1966 r. E. Morawiec s. 285-297
XIV Międzynarodowy Kongres Filozoficzny E. Morawiec s. 297-301
XXIII Zjazd Filozoficzny w Gallarate E. Morawiec s. 302-305
Konferencja poświęcona problematyce filozoficzno-teologicznej pism św. Bonawentury E. Morawiec s. 305-307
"Organizacja studiów filozoficznych w Zakładach Teologicznych w Polsce w dobie obecnej", J. Herbut : [recenzja] E. Morawiec J. Herbut (aut. dzieła rec.) s. 306-308
"Problemy dyskusyjne w teodycci", B. Bejze : [recenzja] E. Morawiec B. Bejze (aut. dzieła rec.) s. 313
Trzeci Międzynarodowy Kongres Filozofii Średniowiecznej E. Morawiec s. 313-315
Międzynarodowy Kongres Filozoficzny w Brixen E. Morawiec s. 315
Trzynasty Międzynarodowy Kongres Filozoficzny w Meksyku E. Morawiec s. 315-317
Siódmy Kongres Stowarzyszenia Guillaume Budé w Aix E. Morawiec s. 317-318
Evert Willem Beath E. Morawiec s. 322-323
Aleksander Koyré E. Morawiec s. 323-324
Ernst Kretschmer E. Morawiec s. 324
Béginald Garrigou-Lagrange E. Morawiec s. 324-325