Znaleziono 3 artykuły

Zbigniew Serafin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Proces wdrażania systemów zarządzania jakością : w kontekście współpracy klienta z firmą szkoleniowo-doradczą Hubert Paluch Zbigniew Serafin s. 111-116
Zarządzanie rezerwami żywnościowymi w optyce bezpieczeństwa narodowego Hubert Paluch Zbigniew Serafin s. 117-119
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną nauki w placówkach oświatowych osób z obniżoną sprawnością komunikowania się Zbigniew Serafin Magdalena Wojtasz s. 219-225