Tytuł Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja : kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej
ISSN 1505-8808
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja : kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej
2009, Numer 1 (45)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O stosowaniu hipotez w badaniach pedagogicznych Danuta Urbaniak-Zając s. 7-27
Habermas o społeczeństwie obywatelskim, świecie życia i systemie : odkrywanie społeczego wymiaru teorii transformatywnej Ted Fleming Adrianna Nizińska (tłum.) s. 29-46
Rozwój kulturowy rozumiany w kategoriach dramatu : brakujące ogniwo czy ukryte przesłanie L. S. Wygotskiego? Nikolai Veresov Maciej Kropiwnicki (tłum.) s. 47-54
Równość możliwości w edukacji japońskiej - kontynuacja i zmiana Mirosława Cylkowska-Nowak s. 55-66
Kary fizyczne w rodzinie : wybrane aspekty prawne i psychopedagogiczne Dorota Sikora s. 69-82
O specyfice uczenia się ludzi dorosłych Knud Illeris Rozalia Ligus (tłum.) s. 85-96
Pedagogika i "Cywilizacja", czyli o nadinterpretacjach, zniewoleniu i bezrefleksyjnym myśleniu o wychowaniu Paweł Rudnicki s. 97-112
Debata "Edukacja przeciw dyskryminacji", Stowarzyszenie Vox Humana, Warszawa, 9 grudnia 2008 r. Ewa Pogorzała s. 115-118
"Strategie społecznego uczestnictwa młodzieży", Edyta Mianowska, Kraków 2008 : [recenzja] Ewa Narkiewicz-Niedbalec Edyta Mianowska (aut. dzieła rec.) s. 121-124