Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1984, Tom 27, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Formacja kanonistyczna w seminariach duchownych Tadeusz Pawluk s. 3-15
Historia kodyfikacji i charakterystyka nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Ferdynand St. Pasternak s. 17-29
Biskup diecezjalny a wyższy przełożony instytutu życia konsekrowanego Marian Al. Żurowski s. 31-41
Realizacja uprawnień kościelnych w konkretnej rzeczywistości społeczno-kulturalnej Marian Al. Żurowski s. 43-52
Diecezjalna Rada Duszpasterska i Rada Kapłańska : (wzajemne relacje) Jan Dyduch s. 53-76
Władza spowiednika w zakresie odpuszczania grzechów i kar według nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Wojciech Góralski s. 77-87
Procesy małżeńskie w świetle Kodeksu Jana Pawłą II Tadeusz Pawluk s. 89-107
Prawny aspekt powołania świeckich w nauczaniu Soboru Watykańskiego II Jan Dyduch s. 109-147
Statuty synodalne legata Jakuba z Leodium Wojciech Góralski s. 149-171
Problematyka uchwał synodalnych biskupa Porfiriusza Skarbka Ważyńskiego Józef Łapiński s. 173-196
Actio commodati w prawie rzymskim Jan Słonina s. 197-222
Idee przewodnie nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Remigiusz Sobański s. 223-234
Eklezjologia nowego Kodeksu na przykładzie pierwszej księgi Remigiusz Sobański s. 235-248
Rola polityczna Kościoła Walenty Wójcik s. 249-265
"Inventory of the Historical Archives of the Sacred Congregation for the Evangelization of Peoples or "De Propaganda Fide"", Nikolas Kowalsky, Josef Metzler, Rom 1983 : [recenzja] Zenon Grocholewski Nicholas Kowalsky (aut. dzieła rec.) Josef Metzler (aut. dzieła rec.) s. 268-269
"Commento alla nuova legislazione per le cause dei santi", Fabjan Veraja, Roma 1983 : [recenzja] Zenon Grocholewski Fabjan Veraja (aut. dzieła rec.) s. 268
"Schematyzm Diecezji Tarnowskiej 1983", T. 1-2, pod red. Jana Rzepy, [Tarnów] : [recenzja] Tadeusz Pawluk Jan Rzepa (aut. dzieła rec.) s. 269-270
"La teoria del justo precio corriente en los moralistas españoles del Siglo de Oro", Abelardo del Vigo Gutiérrez, Burgos 1979 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Gutiérrez Gutiérrez (aut. dzieła rec.) s. 270-273
"La cuestión social y la ciencia de la administración", Jesŭs Jorge Perdom Rangel, México 1981 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Jesŭs Jorge Perdom Rangel (aut. dzieła rec.) s. 274-276
Konstytucja Apostolska "Divinus perfectionis Magister" dotycząca nowego prawodawstwa w procedurze spraw kanonizacyjnych Jan Paweł II Leonard Paweł Flisikowski (tłum.) s. 277-282
Normy dotyczące spraw kanonizacyjnych, które winny być zachowane w dochodzeniu diecezjalnym Traian Crisan Pietro Palazzini s. 283-289
Dekret ogólny dotyczący spraw Sług Bożych, których proces toczy się aktualnie w Świętej Kongregacji Traian Crisan Pietro Palazzini Leonard Paweł Flisikowski (tłum.) s. 289-290
XVII sympozjum naukowe Stowarzyszenia Kanonistów Kanadyjskich (11-14 X 1982) Zenon Grocholewski s. 291-293
Ogólnopolskie sympozjum naukowe kanonistów zorganizowane przez Wydział Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w dniu 2 maja 1983 r. Stanisław Nowak s. 293-308
Sekcja Kanonistów na Kongresie Teologów Polskich : (Lublin, 14-16 września 1983) Marian Rola s. 308-311