Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1985, Tom 28, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Eklezjologia nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Remigiusz Sobański s. 3-30
Autorytet i wolność w Kościele Marian A. Żurowski s. 31-39
Problem władzy wykonawczej Marian A. Żurowski s. 41-48
Pozycja prawna osób świeckich w Kościele według nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Wojciech Góralski s. 49-60
Wychowanie duszpasterskie w seminariach duchownych w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Tadeusz Pawluk s. 61-72
Diecezjalna rada duszpasterska w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Tadeusz Pawluk s. 73-84
Pojęcie przestępstwa w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II Jerzy Syryjczyk s. 85-96
Z problematyki okresu święceń relatywnych Kazimierz Nasiłowski s. 97-208
Adrogatio Nerona przez Klaudiusza w świetle ówczesnego ustawodawstwa Maria Zabłocka s. 209-215
Status prawny sanktuariów w nowym prawie kanonicznym Ferdynand St. Pasternak s. 217-228
"Das neue Kirchenrecht. Gesamtdarstellung", Hugo Schwendenwein, Graz 1984 : [recenzja] Edward Sztafrowski Hugo Schwendenwein (aut. dzieła rec.) s. 229-230
"Diritto matrimoniale canonico, tavole sinottiche", Fernando Della Rocca, Padova 1982 : [recenzja] Marian Pastuszko Fernando Della Rocca (aut. dzieła rec.) s. 231-232
"Spunti critici per una storia del commodatum", Pierluigi Zannini, Milano 1983 : [recenzja] Jan Zabłocki Pierluigi Zannini (aut. dzieła rec.) s. 232-234
Kolokwium habilitacyjne Tadeusz Pawluk s. 235-236
Doktoraty Tadeusz Pawluk s. 236-238
Magisteria Tadeusz Pawluk s. 238-239
Wybór nowego dziekana Wydziału Tadeusz Pawluk s. 239
Profesorowie zaproszeni Tadeusz Pawluk s. 239
Posiedzenia naukowe Marian Rola s. 240-247
Profesor Wydziału Prawa Kanonicznego rektorem ATK Tadeusz Pawluk s. 240
Sympozjum Sekcji Kanonistów Polskich Marian Rola s. 249-255
Bibliografia zagadnień fundamentalnych prawa kościelnego (1982-1983) Remigiusz Sobański Honorata Typańska s. 257-299