Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1987, Tom 30, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawowanie Eucharystii według nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Tadeusz Pawluk s. 3-28
Szafarz Eucharystii Marian Pastuszko s. 29-48
Eucharystia w statutach synodu płockiego z 1733 r. Wojciech Góralski s. 48-62
Prawo kościelne a prawo świeckie Remigiusz Sobański s. 63-74
Interpretacja ustaw według nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Walenty Wójcik s. 75-116
Struktura i zadania Kongregacji Zakonów i Instytutów Świeckich Józef Wroceński s. 117-141
Reguła Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Joachim Roman Bar s. 143-188
Wniesienie apelacji w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa Stefan Ciesielski s. 189-202
Troska Kościoła o katolickie wychowanie dzieci w kanonicznym prawie karnym Jerzy Syryjczyk s. 203-229
Moralność i prawo Jerzy Laskowski s. 231-238
Zanikanie instytucji tutela mulierum w prawie rzymskim Maria Zabłocka s. 239-252
Odbicie społecznej nauki Kościoła katolickiego w programach głównych stronnictw politycznych II Rzeczypospolitej Stanisław Krukowski s. 253-288
Na marginesie deklaracji o beatyfikacji królowej Jadwigi Joachim Roman Bar s. 289-291
"Der neue Codex und die Kirchlichen Vereine", Vinfried Schulz, Paderborn 1986 : [recenzja] Marian Żurowski Vinfried Schulz (aut. dzieła rec.) s. 293
"Podręcznik prawa kanonicznego", T. I-IV, Edward Sztafrowski, Warszawa 1985-1986 : [recenzja] Henryk Misztal Edward Sztafrowski (aut. dzieła rec.) s. 294-298
"Słownik kultury antycznej. Grcja. Rzym", pod red. Lidii Winniczuk, Warszawa 1986 : [recenzja] Jan Zabłocki Lidia Winniczuk (aut. dzieła rec.) s. 298-301
Ks. prof. M. Żurowski konsultorem Papieskiej Komisji Interpretacyjnej Tadeusz Pawluk s. 303
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Tadeusz Pawluk s. 303-305
Doktorat ks. St. Więzika Stanisław Pasternak s. 305
Wręczenie pamiątkowego numeru "Prawa Kanonicznego" ks. prof. Marianowi Myrsze Marian Rola s. 306-307
Posiedzenie naukowe pracowników Wydziału Prawa Kanonicznego ATK 28 maja 1986 r. Marian Rola s. 306
Wyróżnienie prac magisterskich Stanisław Pasternak s. 306
Dwugłos i dyskusja na temat trwałości małżeństwa według prawa świeckiego i kościelnego Marian Rola s. 307-312
Projekt kodyfikacji Katolickich Kościołów Wschodnich : (wykład na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK prof. Fürsta z Freiburga) Józef Łapiński s. 312-315