Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Źródła bibliologiczne w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie : (wybrane przykłady z Archiwum Radziwiłłów) Mariola Jarczykowa s. 9-23
Gromadzenie i opracowywanie kolekcji archiwalnych w bibliotekach naukowych na przykładzie Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu Mirosław A. Supruniuk s. 24-38
Wartość zagranicznych kolekcji archiwalnych dla badań nad historią książki w okresie II wojny światowej i w pierwszych latach po jej zakończeniu na przykładzie zbiorów Archiwum Józefa Piłsudskiego w Ameryce Agnieszka Łakomy s. 39-46
Rola zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej w realizacji ustawy lustracyjnej Wacław Dubiański s. 47-61
Działalność archiwum na przykładzie Archiwum Uniwersytetu Śląskiego Anna Bieniek s. 62-73
Inne archiwum : o archiwum artystycznym Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach Anna Podsiadło s. 74-82
Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach : dzieje, zasób oraz użytkownicy Halina Dudała s. 83-90
Zasoby archiwalno-biblioteczne archiwum redakcji "Gościa Niedzielnego" Janina Dłużyńska Bogumiła Warząchowska s. 91-98
Biblioteka Palafoxiana w Puebli : relacja z pobytu Maria Kycler s. 99-107
Sprawozdanie z warsztatów "Kształtowanie wizerunku organizacji", (Katowice, 31 sierpnia 2010 roku) Elżbieta Oleksiak s. 108-111
Sprawozdanie z 14. Targów Książki w Krakowie, (Kraków, 4-7 listopada 2010 roku) Iwona Blicharska s. 112-114
Sprawozdanie z I Krakowskiej Konferencji Bibliotek Naukowych, (Kraków, 4-5 listopada 2010 roku) Przemysław Kasperkiewicz s. 115-120
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Książka, Informacja i Internet 2010", (Lublin, 18-19 listopada 2010 roku) Andrzej Koziara s. 121-124
Sprawozdanie z seminarium "Fundusze UE dla Bibliotek", (Chorzów, 26 listopada 2010 roku) Joanna Kulik Karolina Sztaba s. 125-128
"Louis Braille : dotyk geniuszu", C. Michael Mellor, tł. Eryk Zieliński, Marek Kalbarczyk, Warszawa 2009 : [recenzja] Piotr Biesiada Marek Kalbarczyk (aut. dzieła rec.) C. Michael Mellor (aut. dzieła rec.) Eryk Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 129-134
"Słowa kluczowe", Wiesław Babik, Kraków 2010 : [recenzja] Zbigniew Żmigrodzki Wiesław Babik (aut. dzieła rec.) s. 135-136
"Encyclopedia of Library and Information Sciences", ed. Marcia J. Bates, Mary Niles Maack, Boca Raton 2010 : [recenzja] Weronika Pawłowicz Marcia J. Bates (aut. dzieła rec.) Mary Niles Maack (aut. dzieła rec.) s. 137-143
"Zarządzanie Biblioteką" - nowy rocznik bibliotekarski Maria Kycler s. 145
Reaktywacja czasopisma "Nowa Biblioteka" Marta Kunicka s. 145-146
"Wiersze w Metrze" Marta Kunicka s. 146-147
XII Konferencja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych SBP Marta Kunicka s. 147
Szkolenie z systemów oceniania pracowników Bogumiła Urban s. 147-148
"Okrągły stół bibliotekarzy" w Warszawie Marta Kunicka s. 149
Wieża Babel w bibliotece! Marta Kunicka s. 149
Nowe studia podyplomowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Marta Kunicka s. 149-150
Konferencja "Między księgami. Badania literackie nad dawną książką" Marta Kunicka s. 150
Jubileusz Profesora Krzysztofa Migonia Marta Kunicka s. 151
"Bibliotekarki" Teresy Moniki Rudzkiej Marta Kunicka s. 151-152
XIX Targi Książki Historycznej w Warszawie Maria Kycler s. 152-153
Międzynarodowy Festiwal Literatury im. Josepha Conrada Marta Kunicka s. 152
Konkurs "Książka Historyczna Roku" Marta Kunicka s. 154
Polska na Targach Non Maria Kycler s. 154-155
Nowy portal bibliotekarski : sbp.pl Maria Kycler s. 155-156
5% VAT na książki Marta Kunicka s. 156-157
Nowe studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim Marta Kunicka s. 157
Konferencja "Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania w XXI wieku" Agnieszka Folga Joanna Kołakowska Ewa Piotrowska Renata Zając s. 158
"Dyplomaci sascy wobec Konstytucji 3 maja", Henryk Kocój, Kraków 2010 : [recenzja] Adam Cichosz Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 159-166
"Z dziejów turystyki i sportu w Polsce 1875-2008", pod red. Tomasza Jurka, Kazimierza Obodyńskiego i Stanisława Zaborniaka, Rzeszów 2009 : [recenzja] Radosław Ciejpa Tomasz Jurek (aut. dzieła rec.) Kazimierz Obodyński (aut. dzieła rec.) Stanisław Zaborniak (aut. dzieła rec.) s. 167-169
"Z dziejów kultury fizycznej w Zagłębiu Dąbrowskim i regionach ościennych", pod red. Mirosława Ponczka, Sławomira Witkowskiego i Adama Fryca, Sosnowiec 2010 : [recenzja] Jan Golis Adam Fryc (aut. dzieła rec.) Mirosław Ponczek (aut. dzieła rec.) Sławomir Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 170-171
Zestawienie prac doktorskich obronionych w 2010 roku w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 173
Aktualny wykaz czasopism dostępnych w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 174-177
Bazy danych dostępne w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 178-179
Wykaz książek zarejestrowanych w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w III i IV kwartale 2010 roku s. 181-221
Nowości wydawnicze AWF s. 223-225