Zapraszamy do współpracy wydawców

Wydawcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z opracowywaniem i udostępnianiem treści w bazie Bazhum.

Pomagamy wypracować model prawny, który umożliwi udostępnienie zasobów w sieci.

Pozyskujemy środki na digitalizację starszych zbiorów dostępnych tylko w postaci papierowej.

Przekazujemy przygotowane do udostępnienia w sieci materiały archiwalne i pełny zbiór metadanych bibliograficznych zawartości czasopism.

Zapewniamy możliwość udostępniania tekstów w internecie, po określonym przez wydawcę okresie karencji (właściciela praw do publikacji).

Gwarantujemy pełną identyfikację zasobów zamieszczanych w bazie z wydawcą czasopisma.

Udostępniamy czasopisma na podstawie licencji niewyłącznych.