BazHum to program opracowania, digitalizacji i udostępniania pełnotekstowej zawartości polskich czasopism naukowych z zakresu humanistyki i innych nauk społecznych.

Został wdrożony jako narzędzie ułatwiające szerokiej grupie odbiorców korzystanie z dorobku wielu dyscyplin polskich nauk humanistycznych, zwłaszcza w celach naukowych i edukacyjnych (adresatami są głównie naukowcy, studenci, nauczyciele, uczniowie).

Współpracując z wydawcami, staramy się udostępnić on-line zawartość tytułów często trudno dostępnych w inny sposób, dzięki czemu użytkownicy mogą zapoznać się z treścią publikowanych w nich artykułów bez konieczności wizyty w bibliotece i o dowolnej porze.

Korzystanie z bazy nie wymaga logowania i jest całkowicie bezpłatne. Także wydawcy nie są obarczani żadnymi kosztami związanymi z opracowaniem, digitalizacją i udostępnieniem zawartości wydawanych przez nich czasopism. Artykuły umieszczane są w bazie na podstawie licencji niewyłącznych.