Znaleziono 7 artykułów

Beáta Akimjaková

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tvorivosť ako motivačný prvok aktivity žiaka Beáta Akimjaková s. 71-83
Pedagogická prax študentov programu Predškolská a elementárna pedagogika na Slovensku Beáta Akimjaková Ivana Rochovska s. 79-83
Education to culture and values in the context of regional education Beáta Akimjaková s. 133-139
Projekt výskumu prírodovednej gramotnosti študentov odboru predškolská a elementarna pedagogika Beáta Akimjaková Ivana Rochovska s. 137-141
"Tradition and Innovation in Education of Modern Teachers' Generation VI" : International Scientific Conference in Levoča Beata Akimjakova Ivana Rochovska s. 193-195
Recenzja książki Ľudmily Krajčírikovej “Didaktika výchovných činností v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach”, Wyd. Verbum, Ružomberok 2012 Beáta Akimjaková Ľudmila Krajčírikova (aut. dzieła rec.) s. 227-228
Social care for psychosocially disabled juvenile girls in correctional establishments in the Slovak Republic Beata Akimjakova Anna Skokanova Anna Zilova s. 233-240